Celoroční taneční hra

12. září 2015 do 27.5.2016 probíhá celoroční taneční hra na motivy knihy KalendaMeron od Ivana Mládka.
Do hry je možné přistoupit kdykoliv během roku, jen jestli půjde dohnat bodový náskok soupeřů…

Pravidla
Princip hry:
– Zúčastnění hráči si rozšiřují své taneční kontakty a snaží se během roku tančit s partnerkami všech možných jmen.

Pravidla:
– Hra trvá přibližně jeden rok s předem stanovenými dny a časy začátku i ukončení.
– Úkolem každého hráče je zatančit si s partnerkami všech jmen dle platného českého kalendáře.
– Mají-li v jeden den svátek dvě jména nebo více (např. 27.10. Šarlota/Zoe), počítají se za ekvivalentní (stačí jen jedno z nich).
– Vyhrává ten hráč, kterému se toto podaří uskutečnit jako prvnímu.
– V případě, že ani jednomu z hráčů se toto nepodaří, rozhoduje počet bodů v čas ukončení hry.
– Body jsou získávány za uskutečněné tance s partnerkami jednotlivých jmen.
– Základní sazba je jeden bod za jméno. Speciální bonusy jsou uvedeny v tabulce níže.
– V případě shody bodů rozhoduje počet jmen bez bonusů. Pokud shoda přetrvává, hra končí remízou.

Hráči:
– Hry se může zúčastnit libovolný počet hráčů.
– Hráči, kteří se před začátkem hry seznámili s pravidly a odsouhlasili je, jsou považováni za kmenové hráče.
– Hráči mohou do hry vstoupit i v jejím průběhu po odsouhlasení nadpoloviční většinou kmenových hráčů. Jejich dosavadní taneční kontakty se nepočítají.
– Hru je možné hrát též tajně bez vstupu mezi ostatní hráče. Tajným hráčům přísluší za jejich úspěchy stejný respekt, nikoliv však případná cena pro vítěze.
– Hry se mohou zúčastnít také dámy, nicméně ty soutěží ve vlastní nezávislé kategorii s cenami pro vítěze dle uvážení.

Uznávání tanečního kontaktu:
– Tancem se myslí libovolný párový tanec s jasným názvem a popsanými kroky.
– Pro uznání tanečního kontaktu je potřeba odtančit alespoň nadpoloviční stopáž jedné skladby.
– Taneční kontakty si každý hráč eviduje sám spolu s bodovým ziskem.
– Uskutečnění tanečního kontaktu není potřeba fyzicky prokazovat, nedojde-li k pochybnostem ze strany jiných hráčů.
– Bodový stav je veřejný. Hráči se o svých bodových ziscích navzájem informují dle možností, nejlépe každý pátek po tancování, nejdéle však jednou za měsíc.

Arbitráž:
– V případě nejasností v průběhu hry, např. ve výkladu pravidel, se rozhoduje dohodou nebo hlasováním.

Bonusy:
– Vzácné jméno: x2 nebo x5, stanoveno předem.
– Společenský tanec (standardní nebo latinskoamerický): x2
– Tanec uskutečněn v den jmenin partnerky: x2

– Bonusy jsou navzájem multiplikativní.
o Příklad: Když hráč zatančí waltz 27.11. s Xenií, získá 5x2x2=20 bodů.
– Získání jména s bonusem za společenský tanec nebo jmeniny nahrazuje původní bodový zisk.
o Příklad: Hráč zatančí s Janou zouk 27.11. a získá 1 bod. Poté zatančí 24.5. s Janou cha-chu, a původní jeden bod nahradí čtyřmi (1x2x2). Nezáleží, zda se jednalo o stejnou či jinou Janu.

Výhra:
– Hráči se dohodnou na vhodné ceně pro vítěze přiměřené očekávaným výkonům.

Sezóna 2015/2016:
– Začátek: 12.9.2015 ve 18:30
– Konec: 27.5.2016 ve 22:00
– Cena pro vítěze: 4 lahve Rulandského šedého či obdobně kvalitního vína dle výběru vítěze, hradí poražení.

V Praze dne 12.9.2015:

Přílohy pravidel:
* seznam mužských jmen s bodovým ohodnocením
* seznam dívčích jmen s bodovým ohodnocením

Soutěž probíhá zvlášť v kategorii žen a zvlášť v katedorie můžů.
* Pravidla – kategorie muži
* Pravidla – kategorie ženy